Dialoogsessie met Arbeidsdeskundigen UWV

Dialoogsessie

Heeft u ook wel eens vragen verzuim en begeleiding, langdurige arbeidsongeschiktheid bij een van uw medewerker, wachttijdregeling, deskundigenoordeel, WIA aanvragen etc.? Ofwel de Wet Verbetering Poortwachter. Of heeft u vragen over de Participatiewet/Wajong, de Ziektewet of over re-integratie of voorzieningen?

Bespreek uw casuïstiek met ons tijdens online sessies “met elkaar en voor elkaar”, met deelname van arbeidsdeskundigen van UWV Flevoland.

 

Voor wie?

Voor werkgevers/medewerkers binnen uw organisatie die zich bezighouden met o.a. de Wet Verbetering Poortwachter en verzuim en Werving & Selectie.

Wees welkom om met elkaar in gesprek te gaan!

Let op: houd het anoniem. Noem dus geen namen of persoonsgegevens van de werknemers die het betreft.

Wie, Wat, Waar, Wanneer

Wie:

De werkgever gevestigd in Flevoland met vragen over de Wet Verbetering Poortwachter, de Participatiewet/Wajong, de Ziektewet of over re-integratie of voorzieningen?

Wat:

Dialoogsessie

Waar:

Online via MS Teams

Wanneer:

19  september 2024 van 09:00 tot max.10:30 uur of

17 oktober 2024 van 09:00 tot max. 10:30 uur of

14 november 2024 van 09:00 tot max. 10:30 uur.

Schrijf nu in!

De inschrijving is geopend. Schrijf dus tijdig in, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Reacties eerdere sessies

‘Fijn dat dit plaatsvindt'’

‘Informele manier om met elkaar te sparren/af te stemmen’

‘Prettig om zo met elkaar af te stemmen, te leren.”

‘Zou mooi zijn als dit frequent plaats zou vinden’

 

 

Let op!

Dit betreft een sessie expliciet voor werkgevers en niet voor commerciële doeleinden (acquisitie) of vaktechnische vragen.